BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108

Trước khi đưa phần mềm LIS TPH.LabIMS vào sử dụng, việc thực hiện xét nghiệm và quản lý hàng nghìn bệnh phẩm mỗi ngày rất phức tạp và gây áp lực cho tất cả các nhân viên của Trung tâm xét nghiệm. Còn bây giờ, nhờ LIS TPH.LabIMS hoạt động ổn định, ít bị sự cố, nhân viên hăng hái làm việc hơn và cũng đạt năng suất cao hơn. Thêm nữa, chúng tôi rất hài lòng vì các chuyên viên của TPH luôn lắng nghe và đáp ứng kịp thời các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ phía nhân viên TTXN chúng tôi.

BVTWQĐ 108

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *