Job Archives

Toàn thời gian
Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
Posted 11 tháng ago

  Chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng cho vị trí IT Support THÔNG TIN CHUNG Thái độ: Nghiêm túc vì công việc Yêu cầu: Kinh nghiệm IT, tư duy chăm sóc khách hàng, cống h...

Chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng cho vị trí Nhân viên Kinh doanh THÔNG TIN CHUNG Thái độ: Nghiêm túc vì công việc Yêu cầu: Tư duy bán hàng, cống hiến vì cộng...