Các Cơ sở Y tế luôn cần phải lưu giữ một lượng lớn dữ liệu. Có thể quản lý và sử dụng dữ liệu này một cách hiệu quả là điều vô cùng quan trọng trong việc khám chữa bệnh và mang lại lợi ích cho bệnh nhân.

Hệ thống Thông tin Phòng xét nghiệm (LIS) trong thuật ngữ y tế, là một hệ thống phần mềm được thiết kế để xử lý và quản lý các hoạt động hàng ngày của Phòng xét nghiệm Y tế, đặc biệt là đối với công tác tổ chức và lưu trữ các dữ liệu y tế quan trọng.

Vai trò của LIS trong ngành Chăm sóc Sức khỏe

Vai trò của LIS trong ngành Chăm sóc Sức khỏe
Vai trò của LIS trong ngành Chăm sóc Sức khỏe (Ảnh: fabrikasimf – freepik)

Không chỉ giúp xử lý và truy xuất thông tin bệnh nhân, LIS lưu trữ thông tin đó trong trung tâm dữ liệu LIS. 

Trong Phòng xét nghiệm, hệ thống LIS cũng rất hữu ích trong việc quản lý dữ liệu xét nghiệm, và tạo điều kiện thuận lợi cho các Phòng ban đặt hàng thực hiện xét nghiệm.

Hệ thống Thông tin Phòng xét nghiệm là một phần quan trọng trong một hệ thống Chăm sóc Sức khỏe hiện đại. 

Nó đảm bảo thời gian quay vòng nhanh chóng và loại bỏ lỗi của con người (ví dụ như dán nhãn sai nên làm thay đổi kết quả của các mẫu bệnh phẩm).

Do đó, hệ thống này tạo ra một môi trường hiệu quả và năng suất, đồng thời cải thiện mức độ an toàn bệnh nhân (Patient safety).

Tương tự, Hồ sơ Y tế Điện tử (EMR) là bắt buộc đối với các Bệnh viện và Bác sĩ lâm sàng. Khi được tích hợp với LIS, EMR giúp các nhà cung cấp dễ dàng theo dõi dữ liệu lâm sàng của bệnh nhân, công việc trong Phòng xét nghiệm và các thông tin khác tại nhiều Cơ sở Y tế.

Hệ thống Thông tin Phòng xét nghiệm (LIS) hoạt động ra sao?

Hệ thống Thông tin Phòng xét nghiệm (LIS) hoạt động ra sao?
Hệ thống Thông tin Phòng xét nghiệm (LIS) hoạt động ra sao? (Ảnh: ipopba – freepik)

LIS là một hệ thống quản lý dữ liệu xét nghiệm tự động.

Nó xử lý các kết quả xét nghiệm và tạo ra các báo cáo dùng cho việc chăm sóc bệnh nhân.

Bác sĩ xem xét kết quả xét nghiệm để đưa ra chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị. 

Nhân viên Phòng xét nghiệm có thể theo dõi yêu cầu xét nghiệm, báo cáo xét nghiệm theo yêu cầu, truy cập hồ sơ bệnh nhân và tạo báo cáo thống kê.

LIS chất lượng tốt làm giảm trường hợp chẩn đoán sai lầm, cải thiện quy trình ra quyết định do thời gian quay vòng nhanh, tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại và lược bớt giấy tờ hành chính. 

Tất cả những điều trên đều giúp Bác sĩ đề ra biện pháp điều trị chính xác và không bị chậm trễ.

Hơn nữa, Hệ thống LIS hiện đại có thể giúp loại trừ rủi ro tuân thủ (compliance risk), bằng cách thu thập và lưu trữ kết quả chính xác, đầy đủ, như một phần của lộ trình đánh giá toàn diện.

LIS cũng có thể phối hợp hoạt động với Hệ thống Thông tin Bệnh viện (HIS) – một chương trình phần mềm được sử dụng bởi các Kỹ thuật viên Phòng xét nghiệm, Bác sĩ, Y tá và các Chuyên gia Chăm sóc Sức khỏe khác trong Bệnh viện.

Xem thêm: Lợi ích của phần mềm quản lý phòng xét nghiệm LIS là gì?

Lợi ích của LIS trong ngành Chăm sóc Sức khỏe là gì?

Lợi ích của LIS trong ngành Chăm sóc Sức khỏe là gì?
Lợi ích của LIS trong ngành Chăm sóc Sức khỏe là gì? (Ảnh: perig76 – freepik)

Ứng dụng công nghệ thông tin trong Phòng xét nghiệm

Hệ thống Thông tin Phòng xét nghiệm (LIS) đã và đang đi đầu trong cuộc cách mạng công nghệ cho các Phòng xét nghiệm. 

Lĩnh vực này đã trải qua một chặng đường dài kể từ thời của những hệ thống thủ công. Ngay cả phần mềm LIS kế thừa ngày nay cũng kém hơn về mặt chức năng và khả năng tương tác khi so với phần mềm LIS hiện đại.

Trên thực tế, các Kỹ thuật viên Phòng xét nghiệm dựa vào LIS để phối hợp xét nghiệm y tế nội trú và ngoại trú. 

Các xét nghiệm này bao gồm nhưng không giới hạn ở xét nghiệm miễn dịch, sinh hóa, vi sinh và huyết học. 

Khi bệnh nhân đến khám tại Cơ sở Y tế, một LIS được thiết kế tốt sẽ theo dõi, quản lý và lưu trữ dữ liệu của bệnh nhân một cách an toàn từ khi nhập yêu cầu xét nghiệm, xử lý mẫu, cho đến trả kết quả xét nghiệm và báo cáo, thống kê.

Cụ thể những việc mà phần mềm LIS giúp Cơ sở Y tế thực hiện

  • Tự động hóa quy trình làm việc trong Phòng xét nghiệm
  • Tích hợp dữ liệu từ các hệ thống lâm sàng khác
  • Hỗ trợ quản lý trang thiết bị, vật tư Phòng xét nghiệm
  • Tạo báo cáo bằng cách phân tích dữ liệu được tạo
  • Tạo điều kiện để các Bác sĩ dễ dàng tiếp cận các báo cáo này, tùy theo nhu cầu khám chữa bệnh
  • Cho phép truy cập dữ liệu bệnh nhân dễ dàng hơn
  • Đảm bảo việc theo dõi mẫu và kết quả xét nghiệm đáng tin cậy
  • Giúp các Bệnh viện và Phòng xét nghiệm trao đổi thông tin tốt hơn

Cách sử dụng Hệ thống Thông tin Phòng xét nghiệm trong Cơ sở Y tế

Cách sử dụng Hệ thống Thông tin Phòng xét nghiệm trong Cơ sở Y tế
Cách sử dụng Hệ thống Thông tin Phòng xét nghiệm trong Cơ sở Y tế (Ảnh: benzoix – freepik)

LIS đóng một vai trò thiết yếu vì nó giúp thu thập và sắp xếp dữ liệu liên quan đến bệnh nhân. 

LIS thu thập dữ liệu này từ các thiết bị y tế khác nhau như máy phân tích sinh hóa, máy xét nghiệm huyết học,v.v.

Các Bệnh viện, Phòng khám, Trung tâm Xét nghiệm và cả Cơ quan Nghiên cứu đánh giá cao vai trò của LIS trong chăm sóc sức khỏe. Vì nó quản lý hiệu quả quy trình xét nghiệm, trong khi đảm bảo rằng mọi bước đều tuân thủ quy định.

Thêm vào đó, LIS đảm bảo dữ liệu đi trực tiếp vào cơ sở dữ liệu thông tin bệnh nhân. 

Đôi khi thông tin được lưu giữ trong máy chủ đầu cuối. 

Người dùng có thể trích xuất thông tin này từ cơ sở dữ liệu thông tin bệnh nhân và hiển thị chúng dưới dạng biểu đồ hoặc kết quả riêng lẻ.

Các ứng dụng Thông tin lâm sàng truy cập dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu thông tin bệnh nhân trong LIS, và trình bày thông tin này cho người dùng dưới dạng kết quả riêng lẻ hoặc dưới dạng biểu đồ.

Xem thêm: 4 xu hướng phát triển của nền y tế thông minh

Các Đơn vị Xét nghiệm độc lập có nên dùng LIS không?

Các Đơn vị Xét nghiệm độc lập có nên dùng LIS không?
Các Đơn vị Xét nghiệm độc lập có nên dùng LIS không? (Ảnh: jcomp – freepik)

Nếu bạn điều hành một Phòng xét nghiệm độc lập, bạn nên cân nhắc sử dụng Hệ thống thông tin Phòng xét nghiệm (LIS) hoặc hệ thống bệnh học của LIS. 

Khách hàng và bệnh nhân của bạn sẽ đánh giá cao mức độ hiệu quả của Phòng xét nghiệm, cũng như tốc độ và hiệu quả trong quy trình làm việc của bạn. 

Bạn sẽ có lịch sử dữ liệu của bệnh nhân nếu họ đã sử dụng dịch vụ của bạn trước đây. Và việc chạy các xét nghiệm cũng dễ dàng hơn.

Trong các Phòng xét nghiệm lâm sàng, LIS giúp thông tin lưu chuyển theo yêu cầu trong khi tạo ra kết quả. 

Quá trình này bao gồm:

Giai đoạn trước xét nghiệm

LIS tạo điều kiện thuận lợi cho việc đặt yêu cầu xét nghiệm, lấy mẫu và xử lý.

Giai đoạn xét nghiệm

Giai đoạn này liên quan đến việc định tuyến các mẫu bệnh phẩm đến máy phân tích thích hợp để xử lý dữ liệu và xuất kết quả, được hỗ trợ bởi LIS.

Giai đoạn sau xét nghiệm

Giai đoạn này liên quan đến việc truyền tải kết quả, tạo báo cáo, xác định giá trị quan trọng và lưu trữ tài liệu.

Phần mềm Quản lý Khoa Xét nghiệm TPH.LabIMS

Phần mềm Quản lý Khoa Xét nghiệm TPH.LabIMS
Phần mềm Quản lý Khoa Xét nghiệm TPH.LabIMS

Lĩnh vực Y tế đang phát triển nhanh chóng, nhất là sau khi dịch Covid-19 bùng phát. 

Để chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn, các Bệnh viện, Phòng khám đang yêu cầu nhiều công cụ phức tạp hơn để quản lý quy trình tốt hơn. 

Hệ thống Thông tin Phòng xét nghiệm Y tế giúp các Phòng xét nghiệm hỗ trợ Bệnh viện, Phòng khám bằng cách tăng hiệu quả, giảm chi phí và cải thiện dịch vụ chăm sóc bệnh nhân.

TPH chúng tôi hiểu các Phòng xét nghiệm Y tế là một phần thiết yếu của ngành Chăm sóc Sức khỏe. 

Vì lý do này, các nhà quản lý Phòng xét nghiệm cần trang bị phần mềm LIS tiên tiến, đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng của Cơ sở Y tế.

Mặt khác, cũng không thể thiếu vắng một đội ngũ kỹ thuật viên tận tâm hỗ trợ các Nhân viên Phòng xét nghiệm trong quá trình sử dụng LIS.

Và để sự hỗ trợ đạt hiệu quả cao, đòi hỏi các kỹ thuật viên phải hiểu biết sâu sắc về các quá trình diễn ra trong Phòng xét nghiệm, cũng như sở hữu những kỹ năng, kiến thức công nghệ thông tin cần thiết. 

Tại TPH, chúng tôi tự hào cung cấp Phần mềm Quản lý Khoa Xét nghiệm TPH.LabIMS với chất lượng đã được khẳng định, cùng đội ngũ chuyên viên kỹ thuật luôn nhiệt tình hỗ trợ người dùng, để họ có thể sử dụng hiệu quả phần mềm của chúng tôi.

Tạm kết

Hệ thống Thông tin Phòng xét nghiệm (LIS) là một dịch vụ phần mềm thiết yếu, giúp cho công việc hàng ngày của Phòng xét nghiệm hoạt động với tốc độ và hiệu quả cao, đồng thời giảm thiểu đáng kể lỗi con người. 

Nhiều Phòng xét nghiệm Y tế hiện đại trên 3 miền đất nước đã áp dụng công nghệ LIS của TPH. Và hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có nhu cầu trang bị phần mềm LIS cho Đơn vị của mình nhé!

Hệ thống Thông tin Phòng xét nghiệm (LIS) trong ngành Chăm sóc Sức khỏe
Tagged on:         
Đăng ký
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận