BỆNH VIÊN ĐA KHOA HOÀ HẢO – MEDIC CẦN THƠ

Phần mềm Quản lý khoa Xét nghiệm TPH.LabIMS được đưa vào sử dụng từ những ngày đầu Bệnh viện chính thức hoạt động. Phần mềm hỗ trợ Khoa xét nghiệm quản lý rất tốt công việc chuyên môn, đáp ứng quy trình theo tiêu chuẩn ISO 15189.

Medic Cần Thơ