Nhân viên IT Support (Lĩnh vực Y Tế)

  Chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng cho vị trí IT Support THÔNG TIN CHUNG Thái độ: Nghiêm túc vì công việc Yêu cầu: Kinh nghiệm IT, tư duy chăm sóc khách hàng, cống hiến vì cộng đồng Số