Phần mềm quản lý Ngân hàng máu TPH.FBlood

Odoo CMS - a big picture

-  TPH.FBlood là giải pháp Quản lý Ngân hàng máu để hỗ trợ người dùng máu trong việc quản lý hồ sơ hiến máu, điều chế, cấp phát và lưu trữ chế phẩm máu một cách nhanh chóng, giúp giảm tải các công việc phải làm thủ công hàng ngày.

  • ▪  Giúp truy xuất lại thông tin người hiến máu và các lần hiến máu.

  • ▪  Truy xuất thông tin túi máu và kết quả xét nghiệm dễ dàng.

  • ▪  Hỗ trợ tìm kiếm, kiểm tra thông tin lần hiến máu, túi máu và kết quả xét nghiệm

    theo nhiều tiêu chí chọn lựa.

  • ▪  Hỗ trợ các thống kê báo cáo hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm và nhiều tiêu chí

    chọn lựa khác.

-  TPH.FBlood gồm các phân hệ sau:

    ▪ Quản lý hồ sơ hiến máu

    ▪ Quản lý điều chế máu

    ▪ Quản lý kho sạch

    ▪ Thống kê, báo cáo

-  Mục đích sử dụng:

    ▪ Giảm chi phí quản lý

    ▪ Tiết kiệm không gian lưu trữ

    ▪ Quản lý hiệu quả, tăng độ chính xác, hạn chế sai sót

    ▪ Tìm kiếm, truy xuất thông tin nhanh chóng.

Quy trình quản lý

Odoo CMS - a big picture

Download tài liệu giới thiệu TPH.FBlood