Odoo - Sample 1 for three columns

Team building 2018

Hoạt động mừng sinh nhật lần thứ 03 của công ty. Cảm ơn tất cả thành viên trong gia đình TPH đã cùng công ty hoạt động không mệt mỏi để phục vụ Khách hàng trong năm 2018.

Odoo - Sample 1 for three columns

Hội thảo Giải pháp và Ứng dụng Y tế thông minh

TPH và các đối tác đồng tổ chức hội thảo Giải pháp và Ứng dụng Y tế thông minh tại Cần Thơ - 27/11/2018.